ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Az előírásoknak megfelelően egyszerűen és közérthetően megfogalmazott adatkezelési tájékoztatónkat itt olvashatja. Amennyiben nem ért egyet Adatvédelmi szabályzatunk tartalmával, kérjük ne adja meg személyes adatait.
Szolgáltatásaink igénybevételekor Ön személyes adatait is átadja részünkre így személyes adatai adatkezelőjének minősülünk. Személyes adat minden adat, amelyről Ön egyértelműen azonosítható. Kétféleképpen jutnak el hozzánk, kezelésünkbe adatai. Az Ön által használt böngészőprogrammal, a meglátogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok (mint cookie magyarul: sütik) automatikusan képződnek, másrészt az ajánlatkéréshez, foglaláshoz Ön meg kell, hogy adja azonosításhoz és kapcsolattartáshoz, számlázáshoz szükséges adatait, melyeket akkor is megad, ha kapcsolatot kíván létesíteni velünk. Az adatkezelés célja a vásárlók, megrendelők ajánlatkérésének, megrendelésének teljesítése. Vállakozásunkról információ nyújtása.

(AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE) Személyes adatainak védelme és a GDPR-nak való megfelelés fontos számunkra. Weboldalunkat úgy üzemeltetjük és működésünket úgy szabályozzuk, hogy személyes adatait csak a szolgáltatásunk nyújtásához szükséges mértékben, csak a szükséges ideig kezeljük az adatkezelés tőlünk elvárható legnagyobb biztonságával. Adatvédelmi tájékoztatónk módosításának a jogát fenntartjuk, ugyanakkor kötelezettséget vállalunk arra, hogy minden módosításról időben tájékoztatjuk látogatóinkat. Weboldalunk tartalmaz olyan kapcsolódási pontotokat (linket), amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Más szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért, vagy az abból fakadó egyes kérdések tekintetében sem erkölcsi, sem anyagi felelősséget nem vállalunk.

Szolgáltató: Mészáros Miklós EV, Székhely: H-7100 Szekszárd Béri Balogh Ádám u. 77. Fsz. 3.Adószám: 79172927-1-37
honlap: www.videkjaroterepjaro.hu, e-mail: iroda@videkjaroterepjaro.hu, tel.: +36205840842
Weboldal tárhelyszolgáltatója: E.N.S. Informatikai és Rendszerintegrációs Zrt.
1106 Budapest, Fehér út 10. White Office Irodaház II. épület 2. emelet.
A kezelt személyes adatok és a kezelés céljai:

Név, cím, magánszemélyeknél bankszámlaszám:

Számlázáshoz szükséges adatok. A számlaszámot átutalással fizetés esetén automatikusan szerzünk róla tudomást, más esetben nem ismerjük meg.

Ügyfél neve, cégek esetében az ügyintéző neve. A megadott elérhetőségei, mint pl. e-mail cím, telefonszám:

Szerződéskötéshez, szerződéses kötelezettség teljesítéséhez, kapcsolattartáshoz, számlázáshoz, ügyintézéshez, szállításhoz.

A megrendelt szolgáltatás adatai:

A szerződéses kötelezettségünk teljesítéséhez szükséges.

IP cím:

Marketing típusú adatkezeléshez.

Az online felületen bekért személyes adatok jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapulnak melyek a számlázáshoz, szerződéskötéshez, illetőleg a szerződéses kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatok, szállításhoz szükséges adatok, és a felhasználói fiók biztonsága és azonosítása esetében használt adatok, amennyiben a honlapon ajánlatkérés után vásárlás is történik. Ezeket az adatokat szolgáltatásunk nyújtásához kötelező az ügyfélnek megadni, ennek hiányában nem tudunk vele szerződéses kapcsolatot létesíteni.

Önkéntesen járul hozzá az adatkezeléshez az ajánlatkérés, illetve a megrendelés alkalmával.

Látogatóinknak lehetősége van üzenetküldésre, és telefonon is kereshetnek minket. A megrendeléseinkhez, szerződéseinkhez nem kapcsolódó üzeneteket 60 nap után töröljük. De igény esetén, kérésre ezt megelőzően is töröljük.

A felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatait kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra vesszük igénybe, azokat a felhasználó előzetes írásbeli engedélye nélkül – a törvényben előírt kivételektől eltekintve – harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át. Szolgáltatásunk, kínálatunk bővítése ezt szükségessé teszi, egyes ritka esetekben tájékoztató anyagokat küldünk felhasználóinknak, melynek jogalapja a jogos üzleti érdek. Felhasználóink számára minden ilyen esetben lehetőséget adunk arra, hogy a további tájékoztató anyagok fogadásáról lemondjanak. A felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatokat kizárólag akkor gyűjtünk, ha a szolgáltatás jellege ezt nélkülözhetetlenné teszi.

Személyes adatokat az érintettől szerzünk meg. Amennyiben a megrendelő szállítási címként és kapcsolattartóként nem saját magát, adatait adja meg, felelősséget vállal a megadott adatok pontosságáért és az adatközlés jogszerűségéért (azért, hogy a megadott személy tud a szállítási kapcsolattartóként való megjelöléséről és ehhez hozzájárul).Nem áll módunkba a közölt személyes adatok valódiságának ellenőrzése, illetve, hogy azokat valóban a jelzett személy szolgáltatta-e ki, az ilyen jellegű esetleges visszaélésekért, illetve az azokból eredő bármilyen jellegű közvetlen vagy közvetett kárért, nem vállalunk felelősséget. Amennyiben bármely felhasználó azt észleli, hogy az Ő nevében bárki személyes adatot szolgáltatott ki részünkre, akkor haladéktalanul értesítsen. Az értesítés beérkezését követően gondoskodunk a felhasználó nevében kért szolgáltatás és adatainak törléséről kivéve, ha ettől eltérő nyilatkozatot tesz. Weboldalunk automatikusan gyűjthet információkat egyes oldalainak látogatottságáról, a látogatások számáról és gyakoriságáról. Ezek az információk kizárólag összevontan, nem azonosítható módon kerülnek feldolgozásra és statisztikai célokat szolgálnak. Oldalaink automatikusan regisztrálhatják felhasználóink IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más nem személyes jellegű információt. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott formában hasznosítjuk, oldalaink esetleges hibáinak kijavítása, statisztikai célokra. Az adatokat a felhasználók által megadott egyéb adatokkal semmilyen formában nem kapcsoljuk össze.
Az adatok tárolási módjai: a kiállított számlákat, a számlákhoz tartozó megrendeléseket, szerződéseket, levelezéseket megőrizzük. Ügyfeleink elérhetőségeiből adatbázist hozunk létre, hogy szolgáltatásunkkal kapcsolatos információkkal elérhessük őket.

Az online megadott adatokat online módon, tárhelyszolgáltatónk szerverén őrizzük.

A nem online leadott megrendeléseket és szerződéseket elektronikus vagy papír alapon őrizzük és tároljuk. Az online leadott megrendeléseket elektronikus vagy papír alapon tároljuk.

A felelősség vállalási nyilatkozathoz kötött szolgáltatásoknál a nyilatkozat eredeti példányát 10 napig őrzünk meg.
A papír alapon tárol személyes adatokat megőrzési idejük lejárta után megsemmisítjük. A digitálisan tárolt adatokat véglegesen töröljük.

A használt sütik: cookie

Egyes oldalaink egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyezhetnek el felhasználóink számítógépén. A cookie-k kizárólag a felhasználók autentikálásának megkönnyítését szolgálják. Ezek olyan sütik, melyek szükségesek a honlap működéséhez, így csak tudomásul vételük, de elfogadásuk nem szükséges. Ezeket nem dolgozzuk fel, nem továbbítjuk. A rendszer folyamatosan naplózza a látogatók IP-címeit a szolgáltató jogos érdekei miatt, ezek a naplófájlok regisztrációtól függetlenül automatikusan törlődnek. A marketing alapú sütiket akkor használunk, ha Ön hozzájárul, ellenkező esetben ne nyomja meg az elfogadó gombot.

Ön beleegyezett-e (vagy sem) abba, hogy a webhelyünk marketink alapú sütiket használjon. Mint: GPS süti, Facebook sütik, Google Analytics sütik, YouTube sütik.

Ha a marketing sütik elfogadására kattint, engedélyezi ezeket. A marketing cookie-fogadás tiltása szolgáltatásaink igénybevételének nem akadálya, azonban bizonyos esetekben a felhasználót korlátozhatja weboldalunkon található egyes információk igénybevételében. A sütik által tárolt adatok legkésőbb 2 évig kerülnek megőrzésre.

Törölheti a számítógépén tárolt összes sütit, és a böngészőprogramok többségében le tudja tiltani a telepítésüket. Ebben az esetben bizonyos szolgáltatások és funkciók esetleg nem működnek. A Google is nyújt lehetőséget a sütik letiltására. Vagy tiltakozhat az Adatkezelő ilyen irányú adatkezelése ellen.

https://www.facebook.com/videkjaroterepjaro/ néven Facebook profilt tartunk fenn, az adatszolgáltatás önkéntes alapon történik, azok köre a like-olók és követők által közzétett adatokon múlik. A közzétett adatokat az érintett tudja helyesbíteni és törölni egyaránt. A Facebook közli adatkezelési tájékoztatóját.

Adatfeldolgozás, adattovábbítás: jogszabályi és szerződéses kötelezettségeinek teljesítése érdekében az alábbi szerződéses kapcsolatban álló (alvállalkozók) adatfeldolgozóknak továbbít személyes adatokat.

Könyvelés: S-conto Kft 7100 Szekszárd, Vasvári utca 38.

Honlap fejlesztés: Csereklei Anikó, http://weblap-gyar.hu

Online marketing: Facebook, Facebook Ireland Limited Hannover Reach, 5-7 Hannover Quay Dublin 2, Ireland

Adatbiztonság:

A vállalkozó a személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben kezeli. Az Adatkezelő megtette azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatkezelési és adatvédelmi jogszabályok érvényre juttatásához szükségesek, az általa foglalkoztatott munkavállalókkal és szolgáltatókkal (adatfeldolgozókkal) megfelelő titoktartási kötelezettséget vállaltatott, gondoskodik az általa tárolt adatok megfelelő védelméről. Székhelyünkön a személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat elzárva tároljuk.
Ezen intézkedéseket és szabályokat rendszeresen felülvizsgálom, és szükség esetén módosítom.
Az elvárható óvintézkedések ellenére az interneten továbbított elektronikus adatok teljes mértékben nem védhetők minden támadással szemben. Az internet használatából adódó kellemetlenségekért, esetleges károkért felelősséget semmilyen tekintetben nem vállalok.
Ha tudomásunkra jut adatvédelmi incidens, akkor a tudomásunkra jutást követő 72 órán belül kötelesek vagyunk bejelenteni a felügyeleti hatósághoz, az adatvédelmi incidensekről pedig nyilvántartást vezetünk. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni köteles az érintettet az adatvédelmi incidensről.

A személyes adatok érintettje írásban kérhet tájékoztatást adatai kezeléséről. Tájékoztatást adunk a kezelt, illetőleg a megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatok forrásáról, kategóriáiról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást email útján. A folyó évben újra előforduló tájékoztatás kéréséért ésszerű költségtérítési díjat állapok meg.
Az érintett kérheti adatai törlését, helyesbítését, ha az adatkezelés jogellenes volt, vagy az adatkezelés időtartama lejárt. A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindenki értesítést kap, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbítottuk.
Az ügyfelek a marketing célú adatkezelés ellen emailben tiltakozhatnak, ez esetben azonnal felhagyunk az érintett ilyen irányú adatkezelésével, és töröljük a nem szükségszerűen kezelendő adatokat.
Az érintett kérheti az adatkezelés korlátozását, ha vitatja azok pontosságát, a kezelés jogszerűségét. A korlátozási kérelmeket az adatkezelő 9 napon belül elbírálja.
Amennyiben az érintett az Adatkezelő bármely döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Amennyiben ügyfeleinknek kétsége merül fel adatkezelésünk jogszerűségével kapcsolatban, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak panasszal.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A szolgáltató adatai: Mészáros Miklós EV.
székhely: H-7100 Szekszárd Béri Balogh Ádám u. 77. Fsz. 3.
adószám: 79172927-1-37
weboldal: www.videkjaroterepjaro.hu
e-mail: iroda@videkjaroterepjaro,hu
tel.: +36205840842

A videkjaroterepjaro.hu weboldal tárhely szolgáltatója: E.N.S. Informatikai és Rendszerintegrációs Zrt. 1106 Budapest, Fehér út 10. White Office Irodaház II. épület 2. emelet. A weboldalon megjelenő adatokat és információkat a lehető legnagyobb gondossággal állítjuk össze, közöljük. Ennek ellenére nem zárható ki, hogy szerkesztési hiba, partneri adatszolgáltatás vagy más miatt téves, félrevezető vagy hiányos adatok, kerülnek közlésre oldalainkon.

A weboldalon található információk tájékoztatásul szolgálnak, nem vállalok felelősséget az oldalaimon megjelenő adatok, dokumentumok, információk, pontosságáért így az ezzel kapcsolatos teljes kockázat a felhasználót terheli.

A weboldal nem webáruház!

A partnereink szolgáltatásait nem közvetítjük, azokat ajánljuk.

Ajánlatkérés, megrendelés, Online ajánlatkérés és megrendelés, ajándékutalvány megrendelés:

A megrendelő a videkjaroterepjaro.hu weboldal áraink-ajánlatkérés, ajándékutalvány menüpontja alatt található üzenetküldő ablakának segítségével, vagy az iroda@videkjaroterepjaro.hu email cím használatával írásban és a weboldalon található telefonszámokon adhatja le ajánlatkérését, megrendelését az ezekhez szükséges adatok megadásával. A megrendeléssel a vevő elfogadja ajánlatunkat és szabályzatunkat.

Telefonos megrendelés: a megrendelő és a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges adatokat rögzítjük, a megrendeléssel a vevő elfogadja ajánlatunkat és szabályzatunkat.

A megrendelt szolgáltatás fizetése: előre utalással és/vagy a szolgáltatás alkalmával készpénzben.

A megrendelt, de előzetesen le nem mondott szolgáltatást, lefoglalt időtartalmat a megrendelő köteles kifizetni amennyiben a szolgáltató a megrendelésben megadott időpontban a megadott helyszínem megjelent. A lemondás tényét a megrendelő köteles igazolni.

Az utalványok fizetése, átvétele:

Fizetés előre utalással a visszaigazolásban megküldött bankszámlaszámra.

Az ajándék utalványt az átutalás bankunkhoz való beérkezést követően elküldjük e-mailben, a vásárló kérésére postai úton.

A vásárló kérésére a megrendelő által megadott címre a Magyar Posta vagy futár kézbesíti a terméket, a vételárat előre utalással tudja kiegyenlíteni. Ebben az esetben a csomagküldés költsége a megrendelőt terheli.

Amennyiben a posta vagy a futár a vevőnek nem tudja kézbesíteni a csomagot a vevő távolléte miatt, a vevőnek kell gondoskodnia annak átvételéről a postával egyeztetve. Ellenkező esetben, vagy ha hibás cím megadásából adódóan a kézbesítés meghiúsul, akkor a csomag ismételt postázási költsége a vevőt terheli.

Vételár, és egyéb fizetési kötelezettségek

Az egyes szolgáltatások vételára a videkjaroterepjaro.hu weboldalon feltüntetett vételár, továbbá az egyedi ajánlatban közölt árak. Az árak forintban értendőek. A vételáron felül bizonyos esetben a szállítás költsége, esetleg egyéb felmerülő költségek is a vevőt terhelik, erről előre értesítjük megrendelőinket.

A szolgáltatások árának megváltoztatásának jogát fenntartom.

Az előre lefoglalt időpont, megrendelt szolgáltatás és a megvásárolt ajándékutalvány esetében a megrendeléskori, illetve a megvásárláskori árak a mérvadók. Ezek utólag nem kerülnek módosításra.

Az esetleges kártalanítás összege nem haladhatja meg a megvásárolt szolgáltatás összegét.

Az ajándék utalvány a megvásárlástól számított egy évig használható fel. A felhasználhatóság végső időpontját az utazás időtartalmát és az utazáson részvevő személyek számát az utalványon feltűntjük. Az értékét nem. Lehetőség van, az utalvány felhasználhatósági idejét az eredeti időpontól számított további 6 hónappal megnövelni, ennek költsége az ajándék utalvány árának 40%. Az ajándékutalvány felhasználhatósági időpontjának meghosszabbítására csak az utalvány használhatósági idején belül van lehetőség. A lejárt, fel nem használt ajándékutalványt nem áll módunkban visszavásárolni.

Az ajándékutalvány felhasználása: időpont foglalása csak a foglalható, szabad időpontokra lehetséges. Időpont egyeztetése szükséges. Amennyiben csak egy vagy esetleg néhány időpont lehet az Ön számára megfelelő, akkor kérem keressen minket elérhetőségeinken a szabad foglalható időpontokkal kapcsolatban. Javasoljuk, hogy hétvégére és ünnepnapra eső foglalását jóval a kiválasztott időpont előtt végezze el.

Az időpont foglalás alkalmával az utalványon található egyedi azonosítót meg kell adni munkatársunknak. Az ajándék utalvány felhasználási szándékát előre az időpont foglalás alkalmával közölni kell munkatársunkal.

Az ajándékutalványt egy alkalommal lehet felhasználni, más szolgáltatásra, készpénzre nem válható. Lehetőség van nagyobb értékű programon való részvételre, ebben az esetben csak a különbözetet kell kifizetni. Kisebb értékű utazás választása esetén a különbözetet nem áll módunkban visszafizetni.

Az utazások egész évben foglalhatók, viszont lebonyolításuk függ az időjárástól. Ezért, ha az időjárás nem teszi lehetővé a program lebonyolítását lehetőséget biztosítunk az új időpont kiválasztására.

Amennyiben az utazáshoz szükséges járművet a lefoglalt időpontra nem tudjuk biztosítani pl. műszaki meghibásodás miatt, fenntartjuk a jogot, hogy másik a program lebonyolításához megfelelő járműre cseréljük. Ha ez nem lehetséges, fenttarjuk a jogot az utazás időpontjának lemondására és lehetőséget nyújtunk új időpont foglalására. Erről a lehető leghamarabb értesítjük. Megértésüket köszönjük!

Fenntartjuk a jogot az előzetes bejelentés nélküli ár változtatásra, viszont a már megvásárolt utalványok és lefoglalt időpontok esetében a vásárlás és az időpont foglaláskor érvényben lévő árak a mérvadók.

Fenntartjuk a jogot alvállalkozók bevonására.

Továbbá fent tartjuk a visszautasítás jogát.

Amennyiben a megrendelt szolgáltatás alkalmával a lefoglalt időpontban megjelenő vendég vagy vendégek nem alkalmas vagy alkalmasak az utazáson való részvételre, akkor a gépkocsivezető a szállítást megtagadhatja, ebben az esetben a megrendelt szolgáltatás díját a megrendelő köteles megtéríteni.

Az utazáson mindenki saját felelőségére vesz részt

A lenti információk az önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut, szolgáltatást vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Természetes személye esetén

Az ajándékutalvány tekintetében, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) naptári napon belül a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján a szerződéstől indokolás nélkül joga van elállni.
Fogyasztót a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) a feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a szolgáltató részére. A vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a szolgáltató részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.
Mindkét esetben a szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a vásárló elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a vásárló az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A vásárló levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a szolgáltató feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a vásárló a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

Ha a vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a szolgáltató.

Az alábbi esetekben nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog:

A lefoglalt időpont és a szolgáltatás időtartalmának megjelölésével leadott szolgáltatás megrendelése esetén a díjmentes lemondásra a lekötött időpontot megelőző 72 óráig van lehetőség.

Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

Ha a választott szolgáltatást igénybe venni kívánó személy nem felel meg az igénybevételéhez szükséges feltételeknek, ez nem alapozza meg a vásárló elállási jogát, és vállalkozó nem tartozik kártalanítással a szolgáltatást igénybe venni kívánó személynek.

Az utazás, fuvar, túra alkalmával kép és videó felvételek készülhetnek, ezeket felhasználhatjuk szolgáltatásunk népszerűsítésére, ezek a felvételek megjelenhetnek az általunk kezelt oldalakon, amennyiben ezzel nem ért egyet, kérem azt az utazás megkezdése elött jelezze.
Lehetősége van utólag is kérné a kép és videó felvételek törlését az általunk kezelt oldalakról. Az ezirányú kérésének, miután az hozzánk megérkezett a lehető legrövidebb idő alatt eleget teszünk.

A weboldalon megjelenő adatok, dokumentumok, információk, képek, fotók, ábrák, grafikonok és grafikák, művészeti alkotások, illetve a lapok kialakítása a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései értelmében védelem alatt állnak.

Fenntartom magának a jogot a jelen üzletszabályzat megváltoztatására. A változtatás hatálybalépésnek időpontja a megváltozott szöveg weboldalon történő elhelyezését követő munkanap. A megvásárolt ajándékutalványokra és a megrendelt szolgáltatásokra és azok felhasználására a vásárlásuk időpontjában hatályos üzletszabályzat rendelkezései irányadók.
Kizárunk minden felelősséget a szolgáltatások igénybevétele során bekövetkező bárminemű sérülés, betegség, károkozás kapcsán.

VÉLEMÉNYEK RÓLUNK

Amikor ezeket a sorokat írom, 45 éve élek Szekszárdon. Ma tettünk egy esti családos kirándulást a Vidékjáró Terepjáró egyik autójával...

A szerző blogja >>>

Nem olyan rég egy meglepetés szülinapi Vidékjáró Terepjáró túrát szerveztünk és azt hiszem mindannyiunk nevében elmondhatom, hogy imádtuk minden pillanatát!!!!!

V. Gizella

Hihetetlen! A 12 és 14 éves gyerekeink is szájtátva hallgatták a törit! Must have Szekszárdon!

P. Szilveszter

Lenyűgöző történelmi ismeretanyag, személyesség - varázslatos élmény!

F. Katalin

Mindenkinek!!!! Nem szabad kihagyni!!!

V. Zsolt

SZEKSZÁRD TÖRTÉNELMI BORVIDÉK

Túra kulTúra

+36 70/583-6248
+36 20/584-0842
+36 30/620-4865

https://videkjaroterepjaro.hu

iroda@videkjaroterepjaro.hu

Adatvédelmi szabályzat
Általános szerződési feltételek

 

+36 70/583-6248
+36 20/584-0842
+36 30/620-4865

https://videkjaroterepjaro.hu

iroda@videkjaroterepjaro.hu

Adatvédelmi szabályzat
Általános szerződési feltételek